“Edukacja wobec wyzwań cyfrowego świata”- konferencja z patronatem Starosty Lubaczowskiego

Starosta Lubaczowski Zenon Swatek objął patronatem konferencję pt. “Edukacja wobec wyzwań cyfrowego świata”, organizowaną przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Przemyślu wraz z filiami w Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie. Na spotkanie, które ma przybliżyć wykorzystywanie nowych technologii w edukacji oraz nowoczesne e-usługi, organizatorzy zapraszają dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli, także z terenu powiatu lubaczowskiego!

W obliczu intensywnego rozwoju technologii informacyjnych Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka dokłada wszelkich starań, aby nadążyć za wymaganiami współczesnego świata i człowieka. W związku z tym wraz z innymi bibliotekami pedagogicznymi województwa podkarpackiego realizuje projekt Podkarpackie e – biblioteki pedagogiczne (w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e – usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020).

Pragnąc przybliżyć wykorzystywanie nowych technologii w edukacji oraz nowoczesne e-usługi wdrożone przez podkarpackie biblioteki w ramach omawianego projektu Pedagogiczna Biblioteka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu wraz z filiami w Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie organizuje konferencję pt. Edukacja wobec wyzwań cyfrowego świata, 23.października w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.

 

W programie:

11.00 – 11.10   Otwarcie konferencji

11.10 – 12.10   Edukacja wobec wyzwań cyfrowego świata /prof. nadz. AWSB dr hab. inż. Janusz Morbitzer, Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza/

12.10 – 12.40   Nowy e-wymiar bibliotek pedagogicznych /Seweryn Kolano, Kierownik Biura Informatyki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie/

12.40 – 12.55   Działalność edukacyjno – kulturalna PBW w Przemyślu – oferta na rok szk. 2019/20 /Kierownicy wydziałów oraz filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu/

12.55 – 13.00   Podsumowanie spotkania

 

Uczestnictwo w konferencji należy potwierdzić do 21. października telefonicznie pod numerem 16 678 49 42 wew. 23.

 

Źródło: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Drukuj