Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Komisja Budżetowa

Skład Komisji Budżetowej:

 1. Mariusz Łeski – Przewodniczący Komisji,
 2. Józef Michalik – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
 3.  Zygmunt Gmyrek – członek komisji,
 4. Barbara Broź – członek komisji,
 5. Dorota Wróbel – członek komisji.

Do zadań komisji należy:

 1. opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu,
 2. występowania z inicjatywą uchwałodawczą,
 3. sprawowanie nadzoru nad wykonaniem uchwał Rady i Zarządu,
 4. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji przez Radę, Zarząd lub inne komisje,
 5.  rozpatrywanie spraw ujętych w planie komisji lub podejmowanych z inicjatywy komisji w zakresie: budżetu Powiatu, udzielenia gwarancji i poręczeń przez powiat, dysponowanie mieniem
  Powiatu.

 

Pliki do pobrania:
UCHWAŁA NR III/23/2018