Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

UCHWAŁA NR XXVII/248/2020

UCHWAŁA NR XXVII/249/2020

Skład Komisji Oświaty i Spraw Społecznych: 

 1. Adam Swatek – Czernecki – Przewodniczący Komisji,
 2. Dorota Wróbel- Zastępca Przewodniczącego Komisji,
 3. Marcin Piotrowski- członek komisji,
 4. Kazimierz Rymarowicz- członek komisji,
 5. Józef Michalik- członek komisji,
 6. Zbigniew Wróbel – członek komisji.

Do zadań komisji należy:

 1. opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu,
 2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 3. sprawowanie nadzoru nad wykonaniem uchwał Rady i Zarządu,
 4. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Zarząd lub inne komisje,
 5. rozpatrywanie spraw ujętych w planie komisji lub podejmowanych z inicjatywy komisji w zakresie:
  oświaty, sportu, opieki zdrowotnej i społecznej.