Komisja Rewizyjna

UCHWAŁA NR III/29/2018

Skład Komisji Rewizyjnej:

  1. Dorota Rachwalik – Przewodniczący Komisji,
  2. Mariusz Łeskiego – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
  3. Kazimierz Rymarowicz – członek komisji.