Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Komisja Promocji, Kultury i Turystyki

UCHWAŁA NR III/26/2018

Skład Komisji Promocji, Kultury i Turystyki:

  1. Marcin Piotrowski – Przewodniczący Komisji,
  2. Wiesław Huk – Zastępca Przewodniczącego komisji,
  3. Józef Ozimek – członek komisji.

Do zadań komisji należy:

  1. opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu,
  2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
  3. sprawowanie nadzoru nad wykonaniem uchwał Rady i Zarządu,
  4. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Zarząd lub inne komisje,
  5.  rozpatrywanie spraw ujętych w planie komisji lub podejmowanych z inicjatywy komisji w zakresie: promocji, kultury i turystyki.