Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Lubaczowskiego

UCHWAŁA NR III/30/2018

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Lubaczowskiego:

  1. Danuta Sopel – Przewodniczący Komisji
  2. Henryk Goraj -Zastępca Przewodniczącego Komisji
  3. Dorota Rachwalik- Sekretarz Komisji