Nadleśnictwa wsparły lubaczowski szpital

Jak już wielokrotnie można było się przekonać, Lasy Państwowe- Nadleśnictwa: Lubaczów, Oleszyce i Narol, zawsze są gotowe nieść pomoc, również i w obecnej, trudnej dla nas rzeczywistości. Tym razem Nadleśnictwa przekazały fundusze na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, za które szpital zakupi niezbędne środki ochrony indywidualnej ( m.in. kombinezony i maski).

Za okazane wsparcie serdeczne podziękowania Nadleśnictwom i panom Nadleśniczym: Robertowi Banasiowi, Stanisławowi Zagrobelnemu oraz Januszowi Skalskiemu, składa Zenon Swatek, Starosta Lubaczowski oraz Leszek Kwaśniewski, Dyrektor SP ZOZ Lubaczów.

Drukuj