Koronawirus- pomoc dla mieszkańców

Zbiórka na rzecz szpitala- wciąż można pomagać!

Od wiosny trwa niepubliczna zbiórka na rzecz Szpitala Powiatowego w Lubaczowie. Dzięki hojności darczyńców- m.in. lokalnych przedsiębiorców, radnych, samorządowców, jak i osób prywatnych, udało się już zebrać ponad 7000 zł.  Pierwotnie fundusze miały być przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej dla szpitala w związku z trwającą pandemią cOVID-19, jednak placówka ma już zapewnione takie środki w wystarczającej ilości. Stąd zrodził się pomysł, by za zgromadzone pieniądze zakupić kardiomonitor, który będzie pomagał ratować życie najmłodszych pacjentów placówki, także po ustaniu epidemii. (więcej…)

Trwa zbiórka niepubliczna na rzecz lokalnej służby zdrowia

Powiat Lubaczowski wraz ze Stowarzyszeniem Geoturystycznym “Roztocze Wschodnie” rozpoczął zbiórkę niepubliczną na rzecz wsparcia placówek służby zdrowia w powiecie lubaczowskim w walce z koronawirusem.  Zapraszamy na wywiad z Zenonem Swatkiem, Starostą Lubaczowskim oraz Leszkiem Kwaśniewskim, Dyrektorem SP ZOZ w Lubaczowie. (więcej…)

Ruszyła zbiórka na zakup środków ochrony podczas epidemii

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Powiat Lubaczowski działając w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Geoturystycznym „Roztocze Wschodnie”, organizuje zbiórkę, której celem jest pozyskanie funduszy na zakup środków ochrony osobistej, które następnie zostaną przekazane placówkom ochrony zdrowia i osobom fizycznym na terenie powiatu lubaczowskiego.  W zbiórkę może się włączyć każdy chętny! (więcej…)

Nadleśnictwa wsparły lubaczowski szpital

Jak już wielokrotnie można było się przekonać, Lasy Państwowe- Nadleśnictwa: Lubaczów, Oleszyce i Narol, zawsze są gotowe nieść pomoc, również i w obecnej, trudnej dla nas rzeczywistości. Tym razem Nadleśnictwa przekazały fundusze na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, za które szpital zakupi niezbędne środki ochrony indywidualnej ( m.in. kombinezony i maski).

Za okazane wsparcie serdeczne podziękowania Nadleśnictwom i panom Nadleśniczym: Robertowi Banasiowi, Stanisławowi Zagrobelnemu oraz Januszowi Skalskiemu, składa Zenon Swatek, Starosta Lubaczowski oraz Leszek Kwaśniewski, Dyrektor SP ZOZ Lubaczów.