OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane – Przebudowa drogi powiatowej nr 1677R Szczutków – Wielkie Oczy – Granica Państwa w km 6+750 – 11+608