Starosta Z.Swatek na centralnych obchodach święta Wojsk Obrony Terytorialnej w Warszawie

W piątek, 27 września br. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się centralne obchody święta Wojsk Obrony Terytorialnej. Podczas uroczystości Prezydent Andrzej Duda wręczył sztandary wojskowe pierwszym trzem brygadom Obrony Terytorialnej, a minister Mariusz Błaszczak wręczył nominacje na stanowiska dowódców brygad. “Ojcem chrzestnym” sztandaru podkarpackich “Terytorialsów”, na prośbę marszałka Władysława Ortyla, był  Starosta Lubaczowski Zenon Swatek.

Staroście Z.Swatkowi towarzyszyła Lucyna Podhalicz, Wicewojewoda Podkarpacki.

Dziękując żołnierzom WOT za ich codzienną służbę, szef MON przypomniał ostatnie akcje niesienia pomocy, w które zaangażowani byli terytorialsi.

Jako minister obrony narodowej, chciałbym Wam serdecznie podziękować. Wielokrotnie miałem sposobność rozmawiania z Wami. Gratulowałem postawy. Rozmawiałem także z ludźmi, którzy zostali dotknięci skutkami klęsk żywiołowych. Rozmawiałem z ludźmi w Zawichoście, w Wojciechowie i zawsze słyszałem, że zareagowaliście, że byliście na miejscu wtedy, kiedy ludzie potrzebowali waszej pomocy. To jest niezwykle istotne, tak jak powiedział Pan Prezydent, sprawdziliście się – powiedział szef MON.

Chciałem, żebyście czuli, co to znaczy mieć sztandar, że sztandar otrzymuje prawdziwy, sprawdzony w służbie żołnierz, który sobie na ten sztandar zasłużył. Dziś tak jest. Sprawdziliście się, szanują was, dziękuję za to. Szanują was oficerowie Sztabu Generalnego z szefem Sztabu Generalnego na czele, szanują was ludzie, którzy mieli możliwość służyć razem z wami przy różnych zdarzeniach. Szanują was wreszcie ludzie, którym służyliście, służąc Rzeczypospolitej, niosąc im pomoc – czy to przy klęskach żywiołowych czy przy działaniach poszukiwawczych – powiedział do żołnierzy WOT Prezydent RP Andrzej Duda.

Minister Błaszczak odczytał list od Prezesa Rady Ministrów skierowany do uczestników uroczystości.

Szczególnym wydarzeniem podczas uroczystości było wręczenie sztandarów wojskowych brygadom obrony terytorialnej. Z rąk Prezydenta RP sztandary wojskowe otrzymali dowódcy: 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”, 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” oraz 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”.

Podczas uroczystości Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej wręczył nominacje na stanowiska dowódców brygad obrony terytorialnej. Decyzje te formalnie uruchamiają ostatni – czwarty etap formowania WOT, czyli budowę struktur formacji na ścianie zachodniej. Na dowódcę 14 Zachodniopomorskiej Brygady OT został wyznaczony płk Grzegorz Kaliciak, 6 Mazowieckiej Brygady OT płk Przemysław Owczarek, 16 Dolnośląskiej Brygady OT płk Artur Barański i na dowódcę 10 Świętokrzyskiej Brygady OT płk Grzegorz Motak.

Podczas uroczystości Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. Leszek Żukowski przekazał żołnierzom WOT „Testament żołnierzy i obywateli Polskiego Państwa Podziemnego”, którzy z racji dziedziczonych tradycji są depozytariuszami tradycji Armii Krajowej.

 

Źródło: www.gov.pl

 

 

Drukuj