Wojewoda rozdała promesy na budowę i remonty dróg

W poniedziałek (30. września) w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie z włodarzami powiatu oraz gmin miejskich i wiejskich z terenu powiatu, spotkała się Wicewojewoda Lucyna Podhalicz, która przywiozła promesy na budowę i remonty dróg lokalnych w ramach rządowego Fundusz Dróg Samorządowych. W aktualnym rozdaniu dofinansowanie otrzymało 4 lubaczowskie samorządy- gminy: Cieszanów, Narol i Oleszyce oraz miasto Lubaczów.

Fundusz Dróg Samorządowych jest następcą rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 i stanowi- począwszy od roku2019- instrument rządowego wsparcia finansowego dla gmin i powiatów w obszarze infrastruktury drogowej. Na liście do dofinansowania w ramach Fundusz w roku 2019 w skali całego województwa Podkarpackiego, znalazło się 139 zadań gminnych o wartości dofinansowania 120 mln zł oraz 62 zadania powiatowe (dofinansowanie 118 mln zł).

W powiecie lubaczowskim dofinansowanie rzędu 60% w kwocie 2,305,200 zł otrzymała gmina Cieszanów, która wybuduje ponad pół kilometra drogi gminnej bez numeru Cieszanów – Nowe Sioło wraz z przeprawą przez rzekę Brusienkę oraz przebuduje ponad 200 m odcinek istniejącej rogi .

Gmina Oleszyce otrzymała z kolei 402,544 zł (dofinansowanie na poziomie 60%) na przebudowę 250m drogi gminnej nr 105217R ulica Konopnickiej w m. Oleszyce.

Miasto Lubaczów otrzymało 50% dofinansowanie w kwocie 1,266,378 zł na przebudowę dróg gminnych Nr 104936R ul. gen. J. Kustronia, Nr 104937R ul. M. Pszennego i Nr 104939R ul. Z Nowickiego, a także 588,058 zł na  przebudowę nawierzchni drogi i chodników w ciągu drogi gminnej nr 104935R ulicy Korzeniowskiego oraz 452,806 zł na przebudowę drogi gminnej Nr 104962 ul. Rzemieślnicza.

Gmina Narol otrzymała natomiast 43,524 zł (dofinansowanie 50%) na przebudowę 100m drogi ( dz. nr ewid. 74 i 86) w miejscowości Narol.

Gospodarze gmin promesy odebrali z rąk Lucyny Podhalicz- Wicewojewody Podkarpackiej, Anny Schmidt-Rodziewicz- Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Teresy Pamuły- Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Zenona Swatka, Starosty Lubaczowskiego.  Po wręczeniu gwarancji na dofinansowanie, samorządowcy dyskutowali z gośćmi  o drogowych potrzebach powiatu.

 

Tekst i zdjęcia: I. Buczko

 

Drukuj