Zamówienia publiczne

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zapewnienie wyżywienia/cateringu oraz przerwy kawowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim”  
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Czytaj dalej

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – zapytanie ofertowe II

 

ZAPYTANIE OFERTOWE II – dostawy

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego, szafy metalowej do archiwizowania dokumentów oraz szafy na dokumenty na potrzeby realizacji projektu PCRE
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE I – dostawy

 Zapytanie ofertowe dot. zakupu przedmiotów do realizacji projektu „Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – profesjonalny system doskonalenia nauczycieli w powiecie lubaczowskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL

 

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast